Detail předmětu

Bankovnictví a pojišťovnictví

ÚSI-ESBAPAk. rok: 2021/2022

Bankovnictví a pojišťovnictví.

Výsledky učení předmětu

Znalost často používaných pojmů a produktů bankovnictví a pojišťovnictví a příprava na jejich použití v praxi.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Doporučená nebo povinná literatura

DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 9788087865255.
DVOŘÁK, P. Bankovní pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X
KALABIS, Z. Základy bankovnictví. Praha: Albatros Media, 2012. ISBN 978-80-265-0001-8
MAJTÁNOVÁ, A. DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. Pojišťovnictví - Teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-19-1
MEJSTŘÍK, M Bankovnictví v teorii a praxi. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7
POLOUČEK, S. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 9788074004919.
REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2012. ISBN 9788072612406.
DUCHÁČKOVÁ, E., DAŇHEL, J. Teorie pojistných trhů. Praha: Profesiional Publishing, 2010. ISBN 9788074310157. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Dva povinné písemné testy - jeden po části bankovnictví a druhý po části pojišťovnictví.
Výsledná klasifikace součtem hodnocení obou testů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do bankovních obchodů (typy financování, vymezení banky, bankovní dohled, český bankovní systém).
2. Identifikace klientů, finanční investiční nástroje - depozitní obchody.
3. Platební styk (hotovostní, bezhotovostní, elektronické bankovnictví, zahraniční platby).
4. Dokumentární platby (akreditiv, inkaso), platební karty, zajištění kurzových rizik.
5. Úvěrové obchody, záruky vystavené bankou (typy úvěrů, žádost o úvěr, žádost o záruku).
6. Úvěrová analýza, zajištění úvěrů a záruk.
7. Leasing, faktoring, forfaiting.
8. Pojišťovnictví - pojistná teorie a příslušné související zákony, formy pojištění.
9. Občanské pojištění - pojištění majetku a odpovědnosti občanů, rizikové a životní pojištění.
10. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, havarijní pojištění vozidel, pojištění přepravy.
11. Pojištění podnikatelských rizik.
12. Likvidace pojistných událostí.

Cíl

Zlepšení a prohloubení pochopení významu pojmů, souvislostí a produktů z bankovnictví a pojišťovnictví ve spojení s praxí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka na semináři s minimální účastí 60 procent.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EID_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš