Směrnice č. 7/2021 - Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023 v navazujících magisterských studijních programech „Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů" na ÚSI VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Ústav soudního inženýrství (ÚSI)
Účinnost: od 15.11.2021
Štítky: studium


dodatek č. 1:

Stav: aktuální


dodatek č. 2:

Stav: aktuální


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d217917