Pokyn č. 1/2021 - Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 v doktorském studijním programu "Pokročilé materiály a nanovědy" na CEITEC VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Středoevropský technologický institut (CEITEC)
Účinnost: od 19.5.2021
Štítky: studium


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d212670