Pokyn č. 18/2017 - Pravidla pro studentskou mobilitu v rámci programu Erasmus+ mezi programovými zeměmi

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor internacionalizace (Odb. internacional.)
Účinnost: od 1.5.2017


Dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d143524