Směrnice č. 2/2020 - Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně) EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
Účinnost: od 7.2.2020


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fsi/d195055