Vnitřní předpis - Jednací řád Vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
Účinnost: od 26.6.2017


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d178831