Rozhodnutí č. 9/2017 - Jednací řád zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na FP VUT v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
Účinnost: od 26.6.2017


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d178752