Směrnice č. 2/2020 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských programech

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Děkanát FEKT - studijní oddělení (FEKTDěk SO)
Účinnost: od 27.10.2020


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d204832