Rozhodnutí č. 15/2021 - Časový plán akademického roku 2021/2022

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 1.9.2021


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d214792