Vnitřní předpis - Statut Fakulty výtvarných umění VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 14.5.2019


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d143365