Vnitřní předpis - Jednací řád Akademického senátu Fakulty výtvarných umění VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta výtvarných umění (FaVU)
Účinnost: od 10.10.2017


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d166415