Pokyn č. 1/2022 - Odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, dokumentace závěrečných prací a posudků v akademickém roce 2021/2022

Stav: aktuální
Odpovědnost: Studijní oddělení (StudOdd)
Účinnost: od 11.1.2022


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d220648