Pokyn č. 11/2019 - Pravidla pro studijní pobyty, praktické stáže a přestupy studentů

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D., doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 19.9.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d189139