Pokyn č. 8/2019 - Instrukce pro veřejnou prezentaci doktorandů

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D., doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 22.3.2019


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d184078