Pokyn č. 1/2019 - Pravidla pro přidělování stipendií na podporu studia v doktorském studijním programu

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 4.3.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d183412