Vnitřní předpis - Volební řád Akademického senátu FA VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 14.6.2005


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d204195