• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Webináře Open Science, Open Access a Predátoři

Zveme Vás na semináře týkající se Open Science na VUT.

Webináře na téma Open Science

Ústřední knihovna ve spolupráci s Odborem projektové podpory pořádá sérii tří webinářů k problematice Open Science, která se uplatňuje jak v mezinárodních projektech, tak i v prostředí české vědy.

První webinář (6. dubna, 10-12) bude úvodem do problematiky. Vysvětlí, co je Open Science, Open Access, Open Data (FAIR Data). Shrne základní informace a principy i důvody, proč se zabývat tématikou Open Science (Horizon Europe, Open Research Europe, EOSC). Tento seminář je určen současným i budoucím řešitelům mezinárodních projektů a pracovníkům grantových oddělení, stejně jako zájemcům o principy moderní komunikace vědeckých výsledků.

Druhý webinář (13. dubna, 10-12) přinese praktický pohled: přehled metod a nástrojů Open Science. Budou uvedeny i praktické příklady použití těchto nástrojů. Významná pozornost bude věnována zejména vytváření Data management plánů. Tento seminář a je vhodný pro pracovníky, kteří již řeší některé projekty vyžadující splnění podmínek Open Science, případně pro všechny další zájemce o tuto tématiku.
Vstup do webináře

Třetí webinář (28. dubna, 10-12) se bude zabývat právní podstatou výzkumných dat. Tématy bude autorskoprávní ochrana, databázová ochrana a přesah otevřeného sdílení dat a jeho právních implikací. Seminář je určen všem, kteří potřebují získat základní přehled o dopadech právní oblasti na správu výzkumných dat.

Webináře proběhnou online v prostředí MS Teams. Registrace probíhá na adrese https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kec8xhfKUk6qLZa3lImlQs7Ft-e3UGtApuIsOyW_9ldUOFdLQ0E2VEQwNzZXVUhSSVhUNEpSQ01ISS4u

Webinář na téma Open Access a predátorští nakladatelé

Ústřední knihovna dále pořádá webinář zaměřený na aktuální problematiku nekalých (predátorských) praktik některých nakladatelů či časopisů. Webinář se v první části zaměří na popis základních vlastností publikování formou otevřeného přístupu a praxe na VUT, v druhé části pak budou popsány jednotlivé znaky nekalých praktik (predátorské publikování, konference), představeny konkrétní příklady a také možnosti, jak pochybné časopisy, nakladatele či konference rozpoznat.

Webinář proběhne ve čtvrtek 8. dubna od 13 hodin v prostředí MS Teams. Registrace probíhá na adrese https://forms.office.com/r/t30EB5uGbF


Publikováno: 31.03.2021 10:00

Zkrácený odkaz: https://www.vut.cz/uk/f29435/d210545

01.12.2021 19:09:43
php 0.18s, sql 0.00s
bulldog5, cdbx2