Nabídka programů

Chemie, technologie a vlastnosti
materiálů

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem Ing.

Láká vás hledat cestu mezi chemií, technologiemi a vlastnostmi materiálů? Naučíte se navrhovat, tvořit a provozovat chemické procesy a technologie. A budete tak proměňovat ropné, minerální a jiné přírodní suroviny v technicky a ekologicky významné materiály nebo produkty.
Uplatnění najdete především v řízení technologických procesů a managementu chemických provozů, v provozech výrob syntetických materiálů, zpracování plastů, výrob kompaundů a kompozitů, adheziv, hnojiv, anorganických výztuží a plniv, při povrchových úpravách materiálů (elektrotechnický, textilní, automobilový a letecký průmysl), ve sklářském a cementářském průmyslu, ve farmaceutických a kosmetických výrobnách, ve výrobě keramických a stavebních materiálů, v recyklaci odpadů a v dalších, především chemických procesech.

Tento program zajišťuje Ústav chemie materiálů.

Přispějte k vývoji a výzkumu materiálů budoucnosti s praktickou využitelností

  • 75 %

    studentů zpracovává svou závěrečnou práci ve spolupráci s průmyslem

  • 20 %

    všech studentů fakulty chemické jsou „materialisté“

  • 100 %

    absolventů najde po ukončení studia uplatnění

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH