Detail oboru

Zahraniční a výměnné stáže

FaVUZkratka: ZSTAk. rok: 2022/2023Zaměření: bez zaměření

Program: Výtvarná umění - krátkodobé studijní pobyty Ph.D.

Délka studia:

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 1.11.2023

Profil

Umožnit zahraničním studentům poznat vybrané formy praktické a teoretické výuky na FaVU.

Klíčové výsledky učení

Základní zkušenost se vztahem výtvarné teorie a praxe v podmínkách českého umění.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.