Detail oboru

Geodézie a kartografie

FASTZkratka: GAKAk. rok: 2021/2022

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 26.7.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie (Ph.D.) navazuje při tomto studiu na magisterský stupeň oboru geodézie a kartografie. Obor nabízí dvě hlavní specializace Geodézii a Kartografii. Doktorand musí absolvovat v rámci studia požadované penzum rozšířeného teoretického matematicko-fyzikálního základu. Tyto předměty jsou dle specializace doplněny předměty odborného aplikovaného základu pokrývající metody měření, zpracování a analýzy geodetických a kartografických dat, fyzikální geodézie, družicové a kosmické geodézie, geografických a kartografických informačních systémů aj. Podle zaměření disertační práce jsou voleny další předměty dle specializace. Jedná se především o oblasti geodetických základů, inženýrské geodézie, globálních navigačních systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, digitální kartografie a dalších. Absolvent si v průběhu doktorského studia osvojí metodiku vědecké práce a je vybaven hlubokými teoretickými a jazykovými znalostmi, umožňujícími samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie nachází uplatnění ve vývojové a výzkumné základně příslušného zaměření oboru a rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IE52Analýza měřických datcs8Povinně volitelnýzkP - 393988ano
IE51Geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 393988ano
IU54Prostorové modelování v systémech CADcs8Povinně volitelnýzkP - 393988ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA03Pravděpodobnost a matematická statistikacs7PovinnýzkP - 39ano
DB01Stavební fyzikacs7PovinnýzkP - 39ano
IE55Digitální zpracování obrazucs7Povinně volitelnýzkP - 393989ano
IE53Fyzikální geodéziecs7Povinně volitelnýzkP - 393989ano
IE54Geodetické sítěcs7Povinně volitelnýzkP - 393989ano
IU53Systémy řízení bází datcs7Povinně volitelnýzkP - 39 / C1 - 263989ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394825ano
DA01Matematikacs4Povinně volitelnýP - 394825ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394825ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IE57Družicová geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 393998ano
IE58Fotogrammetriecs8Povinně volitelnýzkP - 393998ano
IE59Informační systémy a digitální kartografiecs8Povinně volitelnýzkP - 393998ano
IE56Inženýrská geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 393998ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394826ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394826ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394826ano
DA02Matematika IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394826ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394826ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394826ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394826ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
3988 IE52, IE51, IU54
3989 IE55, IE53, IE54, IU53
3998 IE57, IE58, IE59, IE56
4825 DA58, DA01, DA61
4826 DA65, DA67, DA59, DA02, DA63, DA66, DA64