Detail předmětu

Výpočetní technika při analýze silničních nehod

ÚSI-1EDVTAk. rok: 2010/2011

Předmět je zaměřen na využití výpočetní, popř. měřicí techniky při analýze dopravních nehod a zjišťování škod na vozidlech.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu získají studenti dovednosti při práci s programy pro analýzu silničních nehod, popř. pro stanovení výše škody na vozidle.

Prerekvizity

Podmínkou studia předmětu je základní znalost fyzikálních veličin a zákonů, souvisejících s analýzou silničních nehod. Tyto studenti získají studiem předmětu Analýza silničních nehod I a současným studiem předmětu Analýza silničních nehod II

Literatura

Časopis Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, Brno.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen klasifikovaným zápočtem, který student získá za zpracování semestrální práce - dopravní nehody zpracované v některém ze simulačních programů. Podmínkou je i účast na cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Měřicí a záznamová technika pro dokumentaci místa DN
2. Práce s PC-Crash
3. Práce s PC-Crash
4. Práce s PC-Crash
5. Práce s Virtual Crash
6. Práce s Virtual Crash
7. Práce s Virtual Crash
8. Programy pro výpočet nákladů na opravu vozila
9. Programy pro stanovení ceny vozidla
10. Zadání semestrální práce
11. Zpracování semestrální práce
12. Zpracování semestrální práce
13. Odevzdání semestrální práce, hodnocení.

Cíl

Studijním cílem předmětu je seznámit studenty s dostupným SW a HW vybavením, umožňujícím provádění dílčích úloh při řešení dopravních nehod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních bude kontrolována prezenční listinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor