Detail předmětu

Zkoušení vozidel

ÚSI-1ECZVAk. rok: 2010/2011

Předmět je zaměřen na problematiku diagnostiky a zkoušení motorových vozidel s využitím moderních metod.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalostí z diagnostiky a zkoušení vozidel k praktické činnostem týkající se provozu, údržby a oprav vozidel v kontextu s příslušnými právními předpisy.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány znalosti konstrukce motorových vozidel.

Literatura

VÉMOLA, A.: Diagnostika automobilů I, II, Littera, Brno 2006, ISBN 80-85763-31-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních, úspěšné vykonání kontrolních testů a úspěšné vypracování semestrální práce. Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Podmínkou pro konání ústní části je úspěšné vykonání části písemné.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy technické diagnostiky a zkoušení, základní pojmy a definice, principy, názvosloví, předpisy a normy pro motorová vozidla
2. Druhy a podmínky provádění zkoušek, měření a vyhodnocování dat
3. Hmotnostní parametry a výkonové vlastnosti vozidel, hospodárnost
4. Zkoušení brzd
5. Diagnostika a zkoušení odpružení, pružiny, tlumiče, vnitřní a vnější hluk vozidel
6. Problematika zkoušení ovladatelnosti vozidel, směrová stabilita
7. Převodová ústrojí, druhy zkušeben
8. Řídící ústrojí, geometrie řízení a zavěšení kol, zkoušky vozidlových kol
9. Životnostní zkoušky vozidel, náprav a karoserii, zkoušky pasivní bezpečnosti
10. Obecné zásady diagnostiky motorů, diagnostika zážehových motorů
11. Diagnostika vznětových motorů, evropská palubní diagnostika (EOBD)
12. Základní vybavení specializovaných pracovišť, kontrola a hodnocení technického stavu vozidla na STK, aplikace diagnostiky v provozu a údržbě vozidel
13. Schvalování technické způsobilosti vozidel, homologační zkoušky, nárazové zkoušky

Cíl

Studijním cílem předmětu je připravit odborníky v řídících funkcích na různých úrovních k rozhodovacím aktivitám v oblasti automobilové techniky, zejména pro jejího provoz, údržbu a opravy, se kterými zkoušení vozidel bezprostředně souvisí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude kontrolována účast na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Panáček, V., Zkoušení vozidel, VUT v Brně 2012, ISBN: 978-80-214-5036-3 (cs)