Detail předmětu

Konstrukce motorových vozidel

ÚSI-1EAKMAk. rok: 2010/2011

Obsah předmětu Konstrukce motorových vozidel je zaměřen na osvojení základních znalostí konstrukce motorových vozidel, jejich karoseriích, motorů, podvozků, převodných ústrojí a elektrotechnického příslušenství.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu získá student znalosti konstrukce motorových vozidel, nezbytné pro řídicí funkce na různých úrovních k rozhodovacím aktivitám v oblasti automobilové techniky, zejména pro jejich efektivní pořizování, provoz, údržbu a opravy.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Literatura

VLK, F.: Stavba motorových vozidel. Vlastním nákladem, Brno 2003.
VLK, F.: Automobilová technická příručka. Brno 2003.
KOLEKTIV: Automobiltechnisches Handbuch. Vogel Verlag, Würzburg 2003.
VLK, F.: Teorie a konstrukce motocyklů 1,2. Vlastním nákladem. Brno 2004.
Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. Nakladatelství KODEX, Praha 2004
VLK, F.: Stavba motorových vozidel. Vlastním nákladem, Brno 2003.
VLK, F.: Automobilová technická příručka. Vlastním nákladem, Brno 2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: bude sestávat z ústní zkoušky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Motorová vozidla (vývoj, kategorie a konstrukce)
2. Čtyřdobé zážehové motory (fyzikální a chemické základy, konstrukce, pevné a pohyblivé části)
3. Čtyřdobé zážehové motory (palivová soustava, čističe vzduchu, tvorba směsi, výfuková soustava, mazání, chlazení)
4. Dvoudobé zážehové motory, vznětové motory
5. Rotační pístový motor, přeplňování, alternativní koncepce
6. Převodná ústrojí (spojky, převodovky, hydrodynamický měnič)
7. Automatické převodovky, kloubové hřídele, nápravy, klouby, rozvodovky, diferenciály, pohon všech kol
8. Karoserie (stavba, materiály, bezpečnost)
9. Podvozky (pérování, zavěšení kol, řízení, brzdy, kola a pneumatiky)
10. Užitkové automobily (rozdělení, motory, spouštěcí zařízení, podvozek)
11. Elektrická zařízení (zdroje napětí, elektrické spotřebiče, oscilogramy zapalování)
12. Elektrická zařízení (zapalovací svíčky, osvětlení motorových vozidel, komfortní elektronika)
13. Elektrická zařízení (měření, testy), rezerva

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání základních odborných znalostí z konstrukce osobních a užitkových silničních motorových vozidel a seznámit studenty s vývojovými tendencemi v oblasti konstrukce motorových vozidel.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor