Detail předmětu

Angličtina 6

FSI-A6Ak. rok: 2011/2012

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny pro profesní účely. Zahrnuje však i obecný jazyk.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "intermediate". Studenti získají znalosti na úrovni B1 dle tzv. Evropského referenčního rámce.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni "pre-intermediate", slovní zásobu a gramatiku probrané v kurzu A5.

Literatura

BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2. (EN)
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)
BRIEGER, Nick a Alison POHL. Technical English Vocabulary and Grammar. Andover: Heinle, Cengage Learning, 2002. ISBN 978-1-902741-76-5. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravou, také vypracováním a prezentací zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. Pro získání zápočtu je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 30 bodů z 50 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu a vypracování životopisu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Student má povoleny 2 absence. Pokud je počet absencí vyšší, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku pro splnění zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-EPE , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STG , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. U15 - Úvod, Kariéra, životopis
2. U15 - Kariéra, životopis - druhá část (opakování budoucího času)
3. U8 - Hromadná doprava (Maglev, High Speed Trains, Airbus)
4. U8 - Hromadná doprava - druhá část (stupňování přídavných jmen)
5. U10 - Environmentální inženýrství (čištění vody, třídění odpadu,...), 1. průběžný test
6. U10 - Environmentální inženýrství - druhá část (Nepřímá řeč)
7. U11 - Robotika
8. U11 - Robotika - druhá část (slovesa: cause to, make, prevent, stop, allow to, let...)
9. U12 - Spotřebiče v domácnosti, 2. průběžný test
10.U12 - Spotřebiče v domácnosti - druhá část (opakování tvoření otázek)
11.U13 - Vojenská technika (válečná loď Visby s technologií stealth)
12.U13 - Vojenská technika - druhá část (předložky)
13. 3. průběžný test