Detail předmětu

Matematické principy kryptografických algoritmů

FSI-9MPKAk. rok: 2020/2021

Základní matematické principy asymetrické kryptografie. Systém RSA. Kryptografie založená na eliptických křickách (ECC). Aritmetika konečných polí a některé výsledky teorie čísel. Algoritmy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Algoritmizace některých kryptografických problémů.

Prerekvizity

Základní znalosti algebry.

Doporučená nebo povinná literatura

Darrel Hankerson, Alfred Menezes, and Scott Vanstone: Guide to Elliptic Curve Cryptography, Springer-Verlag Professional Computing Series, ISBN: 0-387-95273-X, 2004.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška prověří znalosti základních pojmů a vět a praktickou dovednost při řešení kryptografických úloh.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem je základní orientace v problematice asymetrických kryptografických systémů se zaměřením na ECC.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky: doporučené

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D4P-P doktorský

    obor D-APM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

  • Program D-APM-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Úvod do asymetrické kryptografie.
3.-4. Systém RSA.
5.-6. Konečná pole.
7.-8. Eliptické křivky.
9.-10. Některé výsledky teorie čísel.
11. Systém ECC.
12.-13. Řád eliptické křivky a vývoj algoritmů.