Detail předmětu

Plánování experimentu

FSI-9PLEAk. rok: 2020/2021

Úvod. Strategie plánování experimentu. Interakce. Dvoufaktorový model. Ortogonální plán experimentu. Rotabilní plán experimentu. Centrálně kompoziční plán experimentu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen plánovat a statisticky korektně vyhodnotit vědecký experiment.

Prerekvizity

Nejsou

Doporučená nebo povinná literatura

Jarošová, E.:: Navrhování experimentů.. EO VŠE. Praha, 1998.
Montgomery, D.C.:: Design and Analysis of Experiments.. John Wiley & Sons. New Zork, 1991.
Felix, M.; Bláha, K.:_: Matematickostatistické metody v chemickém průmyslu.. SNTL. Praha, 1962.
Himmelblau, D.M.:: Process Analysis by Statistical Methods.. John Wiley & Sohns. New York, 1969.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude udělena na základě prezentace čí předložení vědeckého článku, kde student prezentuje použití plánovaného experimentu (DoE) v oboru jeho výzkumů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními postupy, jež se používají
při efektivním experimentování. Úkolem kurzu je ukázat, že nestačí provést
nějaký experiment, ale že je nanejvýš nutné se po analýze výsledků zabývat
též vhodností modelu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška nepovinná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-IME-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod.
2. Strategie plánování experimentu.
3. Interakce.
4. Dvoufaktorový model.
5. Ortogonální plán experimentu.
6. Rotabilní plán experimentu.
7. Tří a vícefaktorový plán
8. Plný faktorový experiment
9. Zkrácený faktorový experiment
10. Centrálně kompoziční plán experimentu.