Detail předmětu

Úvod do TeXu

FSI-0TXAk. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá počítačovou sazbou matematických a jiných dokumentů pomocí systému TeX.
Součástí vyuky je projekt - tvorba vlastního dokumentu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen tvořit dokumenty v systému TeX a LaTeX včetně tvorby tabulek a vkládání obrázků a to jak dokumenty pro tisk, tak pro prezentaci.

Prerekvizity

Základní ovládání PC a textového editoru.

Doporučená nebo povinná literatura

Prezentace TeX1-TeX9 na osobní stránce http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/francu/
Donald E. Knuth: The TeXbook, Addison Wesley 1990
Michael Doob: Jemný úvod do TeXu, CSTUG, Praha 1993
J. Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj, Brno 2003
H. Kopka, P. W. Daly: LaTeX, kompletní průvodce, Computer Press, Brno 2004.
H. Kopka, P. W. Daly: LaTeX, kompletní průvodce, Computer Press, Brno, 2004
Zpravodaj Cs. sdružení uživatelů TeXu, 1990-2005, ISSN 1211-6661

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je vytvoření vlastního dokumentu tvaru příspěvku do sborníku obsahující matematické vzorce, tabulky a obrázky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy typografie a tvorbou odborných dokumentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Při nepřítomnosti nutnost doplnit probíranou látku samostudiem, případně domácími úkoly.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Počítačová sazba dokumentu. Systém TeX. Zdrojový soubor.
2. Formát LaTeX. Zásady sázení v textovém módu.
3. Sazba matematických vzorcu.
4. Systém LaTeX a jeho filozofie.
5. Tvorba a používání maker. Tvorba tabulek.
6. Jednoduché obrázky v prostředí picture.
7. Boxy, vkládání obrázků do dokumentu.
8. Přesun informací v dokumentu, automatické číslování.
9. Další možnosti LaTeXu, obsah, index, literatura.
10. Úvod do tvorby obrázků v systému METAPOST.
11. Kontrola studentských prací v rámci projektu.
12. Rezerva.