Detail předmětu

Programovací metody I

FSI-0S1Ak. rok: 2020/2021

Seznámení se základy jazyka Pascal implementovaného v prostředí Borland DELPHI – konstanty, proměnné, procedury, funkce, cykly, základní datové typy. Pole, seznam, fronta a zásobník. Uspořádání pole, práce s maticemi, Gaussova eliminační metoda. Základy práce s textem. Rekurzivní procedury a funkce a jejich použití.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

charakteristika vědomostí a dovedností
Student bude schopen programovat základní typy jednoduchých matematických a technických
problémů.

Prerekvizity

Základní znalosti ovládání počítače

Doporučená nebo povinná literatura

Martišek, D.: Algoritmizace a programování, Brno 2004, elektronická učebnice

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje na základě zpracování semestrálního projektu a zprogramování
jednoduchého algoritmu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty se základními programovacími technikami. Sjednotit jejich dosavadní
programovací návyky tak, aby je byli schopni použít v dalších počítačových předmětech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Chybějící účast na výuce lze nahradit písemným testem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-MAI-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Prostředí Borland Delphi, projekt, jednotka, formulář. Objekty, properties, events. Příklady na větvení a cyklus
2) Programování součtů a součinů číselných řad
3-4) Hledání maxima a minima posloupnosti, uspořádání číselné posloupnosti, uspořádání posloupnosti řetězců podle anglické a české abecedy
5) Záznamy a vícerozměrná pole dat, součet a součin matic
6) Gaussova eliminační metoda a výpočet hodnoty determinantu
7) Práce s typem Record. Čtení, editace a zápis externího textového souboru
8) Jednoduchá databáze
9) Binární soubory, komprimace a dekomprimace souboru metodou RLE
10) Základní datové struktury – fronta, zásobník, binární strom
11) Rekurzivní procedury a funkce
12) Chování zaokrouhlovacích chyb, konvergence číselných řad
13,14) Semestrální projekt, zápočet

Účast na cvičení je povinná.