Detail předmětu

Matematický seminář

FSI-S3MAk. rok: 2020/2021

Seminář je součástí přípravy studentů na státní závěrečnou zkoušku.
Jeho smyslem je zopakování látky z matematických předmětů vyučovaných v dosavadním studiu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se při "čtení matematiky po druhé" uvědomí souvislosti, které
nemohl výrazně získat během studia.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost matematické látky probírané v bakalářském studiu.

Doporučená nebo povinná literatura

K.Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, SNTL, Praha, 1988 (CS)
S.Salas, E.Hille, G.Etgen: Calculus (9th edition), John Willey & Sons, Hoboken, 2002 (EN)
K.D. Joshi: Foundations of Discrete Mathematics, John Willey & Sons, New York, 1989 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student obdrží zápočet na základě docházky a závěrečného testu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět zajišťuje zopakování základů matematiky před státní závěrečnou
zkouškou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast bude pravidelně kontrolována, protože se však jedná o nepovinný předmět, nebude třeba omluvenou nepřítomnost nahrazovat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Lineární algebra
2. Analytická geometrie
3. Diskrétní matematika
4. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
5. Diferenciální počet funkcí více proměných
6. Integrální počet funkcí jedné proměnné
7. Integrální počet funkcí více proměnných
8. Obyčejné diferenciální rovnice
9. Nekonečné řady
10.Matematická analýza v komplexním oboru
11.Funkcionální analýza
12.Numerické metody
13.Pravděpodobnost a statistika