Detail předmětu

Seminář k diplomové práci I (M-MAI)

FSI-SSZ-AAk. rok: 2020/2021

Na semináři každý student referuje formou třicetiminutové prezentace o výsledcích své diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet matematické výsledky. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.

Prerekvizity

Předpokládají se jisté znalosti, získané během práce na diplomovém projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

According to particular reports.
Podle jednotlivých referátů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své diplomové práci.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat matematické výsledky širší (matematické) veřejnosti. Tím se
přípraví na své vystoupení při obhajobě diplomového projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s tématem diplomové práce, jejíž prezentaci zameškal.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-A magisterský navazující

    obor M-MAI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení studentů s formální a obsahovou stránkou odborných referátů.
Využívání a citace literatury.
Forma prezentace referátů.
Realizace referátů a následná diskuse k jejich formě a obsahu. .