Detail předmětu

Programovací techniky

FSI-SPTAk. rok: 2020/2021

Jsou prezentovány vybrané konstrukce objektově orientovaného programování a demonstrovány zásady tvorby programů. Poznatky jsou uváděny do souvislostí s metodologií systematického návrhu programu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalost metodiky tvorby programů užitím objektově orientovaného programování a osvojí si schopnost řešit problémy s pomocí objektových technologií.

Prerekvizity

Jsou očekávány znalosti a dovednosti splňující podmínky úspěšného absolvování kurzu Základy programování (SZP).

Doporučená nebo povinná literatura

Hejlsberg, A. et al.: C# Programming Language (Covering C# 4.0), The (4th Edition) (Microsoft Windows Development Series), 2010
Wirth, N.: Algorithms and Data Structures. Prentice Hall, 1985.
Hanák, J.: Praktické objektové programování v jazyce C#, 2009
Hejlsberg, A. et al.: C# Programming Language (Covering C# 4.0), The (4th Edition) (Microsoft Windows Development Series), 2010
Sharp J.: Microsoft Visual C# 2008 Krok za krokem

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních a obhajoba samostatně zpracovaného projektu zadaného vyučujícím. Klasifikace je plně v kompetenci vyučujícího podle platných směrnic VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení s objektově orientovanou metodikou práce s počítačem. Rozvoj algoritmického myšlení, strukturovaného přístupu k řešení problémů a rozvoj počítačové kreativity studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je žádoucí, na cvičeních povinná. Výuka běží podle týdenních plánů. Způsob nahrazení zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Připomenutí konceptu neobjektového programování
2. Motivace a principy objektově orientovaného programování
3. Minimum o zapouzdření
4. Zapouzdření a návrh shora dolů
5. Dědičnost, kompatibilita tříd a návrh shora dolů
6. Polymorfismus a návrh shora dolů
7. Statické metody, bezpečný kód, výjimky a chráněné bloky
8. Třída v.s. rozhraní
9. Virtuální metoda v.s. delegát
10. Základy práce s grafikou, bitmapa, grafický kontext zařízení
11. Řízení událostmi, základy práce s okny
12. Komponenta a delegát
13. Rekapitulace

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s vývojovým prostředím MVS 2017
2. Definice třídy, pole a metoda
3. Definice třídy, viditelnost
4. Definice třídy, vlatnosti
5. Dědičnost návrhem shora dolů
6. Využití polymorfismu návrhem shora dolů
7. Přidání statických metod a chráněných bloků
8. Použití interface
9. Použití delegáta
10. Grafický výstup aplikace, práce s bitmapou
11. Window aplikace, základní události
12. Tvorba komponent
13. Zápočet

Cvičení probíhají formou rozvíjení typových příkladů.

eLearning