Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-MAI)

FSI-SESAk. rok: 2020/2021

V semináři studenti referují formou dvacetiminutové přednášky o výsledcích, které získali při práci na svých bakalářských projektech.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet matematické výsledky. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování bakalářské práce během státní zkoušky a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.

Prerekvizity

Předpokládají se jisté znalosti, získané během práce na bakalářském projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura příslušná k jednotlivým tématům.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí prezentované tématiky.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s tématem bakalářské práce, jejíž prezentaci zameškal.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Seznámení studentů s formální a obsahovou stránkou odborných referátů.
Využívání a citace literatury.
Forma prezentace referátů.
Referáty.

Cíl

Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat matematické znalosti širší (matematické) veřejnosti. Tím se přípraví na své vystoupení při obhajobě bakalářského projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své bakalářské práci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MAI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení studentů s formální a obsahovou stránkou odborných referátů.
Využívání a citace literatury.
Forma prezentace referátů.
Referáty.