Detail předmětu

Jazyk C++

FSI-SCPAk. rok: 2020/2021

C++ je moderní programovací jazyk se zaměřením na vysoký výkon. Je široce používán ve velmi odlišných kontextech a má vynikající podporu jak v nástrojích, tak i v knihovnách. Jazyk dostal v roce 2011 obrovskou revizi s normou C++11 a přivedl jej tak do 21. století.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní dovednosti a zkušenosti při psaní a ladění programů s využitím programovacího jazyka C++.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti a zkušenosti s programovacím jazykem (C#, Java).

Doporučená nebo povinná literatura

Ivor Horton, Peter Van Weert Beginning C++17: From Novice to Professional Apress 2018 ISBN 1484233658 (EN)
Joe Pitt-Francis, Jonathan Whiteley Guide to Scientific Computing in C++ (2nd edition) Springer 2017 ISBN 978-3-319-73132-2 (EN)
Mikael Olsson C++17 Quick Syntax Reference Apress 2018 ISBN 978-1-4842-3599-7 (EN)
Bjarne Stroustrup A Tour of C++ [2nd ed.] C++ In-Depth Series Addison-Wesley 2018 ISBN 978-0-13-499783-4 (EN)
Miroslav Virius Programovací jazyk C++ (1.-3. díl) ČVUT 2016 ISBN 9788001059616 (CS)
George Em Karniadakis and Robert M. Kirby II Parallel Scientific Computing in C++ and MPI Cambridge University Press 2003 ISBN 9780511812583 (EN)
Yair Shapira Mathematical Objects in C++: Computational Tools in A Unified Object-Oriented Approach Chapman & Hall 2009 ISBN 9781439811474 (EN)
Miroslav Virius Programování v C++ od základů k profesionálnímu použití GRADA 2018 ISBN 978-80-271-0502-1 (CS)
Jacek Galowicz C++17 STL Cookbook Packt Publishing 2017 ISBN 978-1-78712-049-5 (EN)
William H. Press Numerical Recipes 3rd Edition: The Art of Scientific Computing Cambridge University Press 2007 ISBN10: 0521880688 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet se uděluje na základě následujících podmínek: 30% týdenní úlohy na programování, 70% samostatný projekt. Za aktivní přínos ve výuce lze získat zvláštní ohodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními programovacími technikami až po normu C++17. V C++ existuje mnoho numerických knihoven pro vědeckotechnické výpočty. Studenti budou schopni vyvíjet moderní vědecké aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je žádoucí, účast ve cvičeních je povinná. Výuka probíhá podle týdenních rozvrhů. Způsob náhrady zameškané výuky je plně v kompetenci cvičícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MAI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní části moderního C++
2. Základní datové typy
3. Pole a smyčky
4. Ukazatele a odkazy
5. Definice funkcí
6. Šablony funkcí
7. Direktivy preprocesoru
8. Třídy a objektově orientované programování
9. Přetěžování operátorů
10. Dědičnost, polymorfismus
11. Třídy šablon
12. Kontejnery a algoritmy STL
13. Knihovny pro vědecko-technické výpočty

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Visual studio 2019
2. MSBuild, CMake, vcpkg
3. -8. Malé projekty
9. C++/CLI
10. Interoperabilita (Matlab, .NET)
11. Armadillo, Eigen, MKL
12. Boost.Numeric.Odeint
13. Zápočet

eLearning