Detail předmětu

Knižní vazba 2

FaVU-KV2Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na ruční a průmyslovou knižní vazbu. Studenti se postupně, teoreticky i prakticky, seznámí s obory knihařství a polygrafie s přesahem do grafického designu. Naučí se používat vybavení knihařské dílny, pracovat s knihařskými stroji, nástroji a seznámí se s knihařskými materiály. Studenti získají nové poznatky o možnostech vzájemné kombinace knižních vazeb, materiálů a dalších úprav. Díky získaným znalostem s oboru knihařství, se studenti naučí propojit grafický design s knižní vazbou. Součástí výuky je základní práce s Adobe InDesign, kde se student seznámí s předtiskovou přípravou a exportem dokumentu. Díky základním znalostem z oblasti polygrafie bude student schopen zadávat výrobu tiskových materiálů a dohlížet na proces jeho vzniku od návrhu po výsledný produkt. Dokáže také zhodnotit výrobní možnosti a rozhodnout o nejvhodnějším a nejefektivnějším technologickém postupu výroby tiskovin.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výuka probíhá současně praktickou formou i teoretickou formou. Studenti se seznámí se základní konstrukcí knihy a zvládne popsat její součásti. Naučí se ručně vázat knižní vazby V5, V6, V7, V8. Studenti se seznámí s předtiskovou přípravou a exportem dokumentu v Adobe InDesign. Seznámí se současnými tiskovými technikami ručního a průmyslového tisku. Studenti si po praktické zvládnutí knižní vazby V1–V8, zvolí dílčí téma na vlastní projet, které zpracují naučenou knižní vazbou a projekt zrealizují formou knihy.

Prerekvizity

Zvládnutí základů knižní vazby, terminologie oboru. Znalost charakteristiky papíru. Schopnost adjustace knižního bloku V1, V2, V3, V4.

Doporučená nebo povinná literatura

Jaroslav DOLEŽAL, Vazby knih. Praha: SNTL, 1987. (CS)
Kristina NICKEL, Ready to print: habdbook for media designers. Berlin: Gestalten, 2011. (CS)
Pavel KOČIČKA – Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Praha: Computer Press, 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá současně praktickou formou i teoretickou formou.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na seminářích a praktického výstupu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Jednotlivé body v osnově se prolínají a nebudou probírány přesně v uvedeném pořadí; budou se do jisté míry navzájem prolínat.
1. Základní konstrukce knihy a její části.
2. Tiskařské materiály.
3. Typy průmyslových vazeb.
4. Polotuhá vazba (V5)
5. Leporelo (V6)
6. Zavěšované tuhé vazby s pevnými deskami (V7 a V8).
7. Současné tiskové techniky: flexotisk, hlubotisk, ofset, sítotisk, digitální tisk, ostatní reprodukční techniky. (+ jejich reálné ukázky)
8. Práce se zlatícím strojem.
9. Základní vyřazování stránek a export dokumentu v Adobe InDesign.
10. Exkurze: tiskárny

Cíl

Zvládnutí základů knižní vazby, terminologie oboru. Student by měl zvládnout adjustace knižního bloku V5, V6, V7, V8.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná (tolerovaná absence 20%).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor