Detail předmětu

Oborový ateliér II - Herní média - zimní

FaVU-B2MU-ZAk. rok: 2019/2020

Předmět odklání studenty směrem k práci s textem v klasické narativní či experimentální podobě tvůrčího psaní. Návrh a realizace logických hádanek na obecně srozumitelné úrovni prezentace i výsledného rozuzlení. Tvorba samostatné „solo“ hádanky a tvorba řetězce hádanek, provázaných do finální struktury jedné nebo více správných odpovědí. Hlavním tématem v rámci tvůrčího psaní je autobiografie. Její následné fiktivní zpracování tak, aby se mohla odehrávat v libovolném časovém období (historické, současné, budoucí), tedy byla „bez časá“. Studenti se učí rozlišovat, které výrazové a tematické prostředky ukotvují psaný text v čase. Paralelně řeší, jak již hotové textové hádanky prezentovat také audiovizuálně či digitálně.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni vytvářet logické či kontextově uchopitelné hádanky, zpracované jak v textové tak vizuální podobě. Následně je aplikují v samostatně nebo v širší designové struktuře. Intenzivně pracují s tvůrčím psaním a autentickým uchopením tématu fikce.

Prerekvizity

Znalost klíčových témat, možností využití a limitů média digitálních her.

Doporučená nebo povinná literatura

Entangled: Technology and the Transformation of Performance, Chris Salter (EN)
Zahrada, Jiří Trnka, 1962 (CS)
René Nekuda, Příručka dobrého psaní, 2009 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Design puzzle vs textová logická hádanka
Reprezentace informačního a výpravného textu v digitálních hrách
Řetězec hádanek
Výpravný text (příběh) vs narativ jako celek vyprávění
Generovaný text
Práce s fikcí na základě dekonstrukce skutečného příběhu

Cíl

Studenti posilují svou schopnost pracovat s textem na více úrovních.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor