Detail předmětu

Praktické programování v C++

FEKT-BPPCAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje praktickému zvládnutí základů jazyka C++, jako rozšíření jazyka C (v návaznosti na látku probranou v předmětu BPC2A).
Studenti se seznámí se základními neobjektovými rozšířeními jazyka C, se základy objektového programování. Dále se seznámí s nástroji pro tvorbu programu v C++ a standardními knihovnami.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- používat neobjektové rozšíření jazyka
- provést návrh programu využívajícího objektové programování
- naprogramovat a použít navržené objekty (přístupová práva, členská data, metody, operátory)
- orientace v objektově napsaných programech,
- napsat objektově orientovaný program se základním použitím dědění včetně virtuálních metod,
- použít streamů pro vstupně výstupní operace,
- vytvářet šablony,

Prerekvizity

Absolvování kurzu BPC1 a úspěšné absolvování BPC2 nebo kurzů s podobnou náplní.

Doporučená nebo povinná literatura

Horstmann C. S.: Vyšší škola objektového návrhu v C++, John Wiley & Sons, NY, 1995 (CS)
Herout, P: ABC programátora v C a C++, KOPP 1998, ISBN 80-901051-2-2 (CS)
Stroustrup B.:The C++ Programming Language, Addison-Wesley,1997 (CS)
RICHTER, M., PETYOVSKÝ, P., HORÁK, K., KALOVÁ, I. elektronicke texty Prakticke programovani v cpp SL. Brno: 2004. s. 1 ( s.) (CS)
Virius, M.: Jazyky C a C++, Grada Publishing 2006, ISBN 80-247-1494-9 (CS)
Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++, 2. vydani, Computer press 2005, ISBN 80-251-0509-1 (CS)
Alexandrescu, A.: Moderni programovani v C++, Computer press 2004, ISBN 80-251-0370-6 (CS)
Prata, S.: C++ Primer Plus, Indianapolis, SAMS, 2005, ISBN 0-672-32697-3 (EN)
Eckel, B.: Thinking in C++, 2000, ISBN 978-0139798092 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá www stránky ve spojení s e-learningem (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt během semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

až 40b - projekt - tvorba třídy v návaznosti na přednášky a cvičení.
až 30 + 50b - písemné zkoušky, testy.
Konkrétní bodovou kombinaci (do 100bodů) a podmínky pro uspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizována vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. úvod, opakování C
2. srovnání C a C++, objekty
3. reference, this
4. přetěžování funkcí, implicitní parametry
5. konstruktory a destruktory
6. operátory
7. inline funkce a metody
8. streamy
9. dědění
10. vícenásobné dědění
11. virtuální metody
12. abstraktní třídy
13. výjimky, šablony

Obsah cvičení: praktické procvičení látky probrané na přednáškách.

Cíl

Praktické zvládnutí základů jazyka C++, jako rozšíření jazyka C.
Získat základní programatorské dovednosti v oblasti objektového programování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročne aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor