Detail předmětu

Mechatronický seminář

FSI-RMWAk. rok: 2014/2015

Studenti se na přednáškách seznámí se základy programování embedded systémů, které budou demonstrovány na příkladu stavebnice LEGO Mindstorms. Budou vysvětleny základy programovacích nástrojů MATLAB/Simulink a LabVIEW a další nezbytné základy pro realizaci soutěžní úlohy. Studenti se rozdělí do týmů, vyberou si programovací prostředí a se zapůjčenými stavebnicemi připraví řešení úlohy. Předmět bude ukončen soutěží týmů.

Výsledky učení předmětu

Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí se základy programování embedded systémů pomocí grafických modelovacích/programovacích nástrojů MATLAB/Simulink a LabVIEW, s jednotlivými komponenty mechatronického systému (sensor, řídicí počítač, aktuátor, řízený elektromechanický systém) a s programováním robotické stavebnice LEGO Mindstorms.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky a programování ze SŠ.

Doporučená nebo povinná literatura

Valášek M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT Praha, 1995 (CS)
www.mathworks.com (EN)
www.ni.com (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky - vysvětlení nezbytné teorie a základů práce v prostředí MATLAB/Simulink a LabVIEW. Cvičení – vysvětlení a praktické vyzkoušení principů ovládání a programování stavebnice LEGO Mindstorms. Samostatná práce studentů v týmech. Závěrečná studentská soutěž.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen na základě aktivní účasti na cvičeních a při zpracování soutěžní úlohy.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je především motivovat studenty interaktivní a projektově orientovaným způsobem výuky k dalšímu aktivnímu studiu jednotlivých předmětů oboru Mechatronika.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky se provádí na cvičení. Studenti vypracují v týmech řešení zadané úlohy s jasným vymezení práce jednotlivých členů týmu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do programování embedded (vestavěných) systémů.
Úvod do prostředí MATLAB/Simulink.
Základní algoritmy pro rozhodování a řízení.
Sensory – popis, kalibrace, vyhodnocování dat ze sensorů ve stavebnici LEGO Mindstorms.
Teorie programování LEGO Mindstorms z prostředí MATLAB/Simulink.
Úvod do prostředí LabVIEW.
Teorie programování LEGO Mindstorms z prostředí LabVIEW.
Vybrané poznámky k týmové práci a projektovému řízení.
Specifikace zadání soutěžní úlohy, rozdělení do týmů.
Soutěž studentských týmů.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do programování LEGO Mindstorms z prostředí MATLAB/Simulink.
Úvod do programování LEGO Mindstorms z prostředí LabVEIW.
Realizace jednoduchých příkladů ovládání a řízení motorů a zpracování dat ze sensorů.
Samostatná práce studentských týmů při realizaci soutěžní úlohy (konzultace s vyučujícím).