Detail předmětu

3D metrologie a inspekce

FSI-ZRIAk. rok: 2022/2023

Předmět poskytuje informace z oblasti průmyslové metrologie se zaměřením na 3D metrologické systémy, standardizaci a chyby měření, zpracování digitálních dat, inspekci strojních dílů a reverzní inženýrstvím ve strojírenství. Praktické i teoretické znalosti z oblasti moderní metrologie zvyšují interdisciplinární zaměření konstrukčního inženýra.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Znalost souvislostí metrologie, inspekce a standardizace.
- Znalost technologií a principů měření využívaných v moderní průmyslové metrologii.
- Schopnost provést inspekci strojních dílů na základě výkresové dokumentace.
- Schopnost zpracovat, vyhodnotit a jinak využít digitální data z metrologického měření.

Prerekvizity

- znalosti CAD modelování, MKP, matematiky, fyziky a metodiky konstruování na úrovni bakalářského studia.

Literatura

Wohlers, Terry T. Prototyping & Tooling State of the Industry 98 Worldwide Progress Report, 204stran, Wohlers Associates, Inc.,1998
Vinesh Raja and Kiran J. Fernandes (Eds.). Reverse Engineering, An Industrial Perspective. ISBN 978-1-84628-855-5 e-ISBN 978-1-84628-856-2.
Karl Kraus, Photo grammetry,Geometry from Images and Laser Scans, Second Edition, ISBN 978-3-11-019007-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení, laboratoře, projektová výuka, samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
- test znalostí z oblasti inspekce strojních dílů (max. 30 bodů),
- odevzdání odborné zprávy ze semestrální úlohy (max. 30 bodů),
- zpracování úkolu v Matlab (max. 10 bodů),
- závěrečný teoretický test (max. 30 bodů),
- celkem je možno získat až 100 bodů, výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi budou schopni aplikovat teoretické a praktické znalosti z oblasti průmyslové 3D metrologie a inspekce strojních dílů v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Maximálně 2 omluvené absence jsou tolerovány bez nutnosti náhrady. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod do metrologie a inspekce strojních dílů.
- Normy v oblasti 3D měření, chyby a nejistoty měření.
- Digitální fotografie a její využití v metrologii.
- 3D metrologie a principy získání třetího rozměru.
- 3D digitální data a jejich využití ve strojírenství.
- Optické skenovací systémy.
- Pasivní fotogrammetrické měřící systémy.
- Souřadnicové měřící stroje (CMM).
- Počítačová tomografie ve strojírenství.

Laboratorní cvičení

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Fotogrammetrické měření deformací v rámci semestrální úlohy,
- 3D skenování v rámci semestrální úlohy.

Cvičení s počítačovou podporou

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Práce s digitální obrazovou informací, kalibrace kamer a strojové vidění.
- Příprava a zpracování 3D digitálních dat.
- Inspekce dílu dle výkresové dokumentace (ustavení, odchylky ploch a řezů, kóty, rozměrové tolerance, geometrické tolerance, tvorba protokolu).
- Měření a vyhodnocení deformací pomocí digitální fotogrammetrie.
- Tvorba CAD modelu dle přístupu reverzního inženýrství.

eLearning