Detail předmětu

Konstruování s využitím IT

FP-kitPAk. rok: 2022/2023

1. Úvod do konstruování s využitím IT, základní pojmy.
2. Základy technické dokumentace 1
3. Základy technické dokumentace 2
4. Technická dokumentace v elektrotechnice
5. „Od prkna k počítači“ – Historie, průřez mezi CAD systémy, ekonomické aspekty.
6. Elektronická definice výrobu EPD a životní cyklus PLM
7. Elektronická správa výrobku – podnikové systémy PDM
8. 3D tisk – aditivní výroba
9. CAM – subtraktivní výroba
10. Kolaborace mezi elektro CAD a mechanical CAD
11. Návrh a konstrukce zařízení s využitím počítačového modelování
12. Návrh a konstrukce zařízení s využitím počítačového modelování + ukázky počítačových simulací
13. Moderní nástroje pro analýzu technických zařízení + ukázky z praxe

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu je student schopen:
- tvořit a číst výkresovou dokumentaci v elektrotechnice,
- číst výkresovou dokumentaci jiných oborů pro možnost kooperace,
- vytvořit jednoduchou výkresovou dokumentaci včetně tolerancí tvaru, polohy a struktury povrchu,
- využívat základy systému SolidWorks – tvorba 3D objemových modelů a sestav.
- mít přehled o CAE (Computer Aided Engineering), celkové technické přípravy výroby od konstrukce přes výstup na výrobu a simulace.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti v oblasti deskriptivy.

Literatura

MAXA, J. Řízení a správa dat. VET FEKT Brno: 2006 (CS)
MAXA, J.; VYROUBAL, P.; NEDĚLA, V.; Počítačová podpora technických a manažerských prací. VUT : FEKT, 2016 (CS)
MAXA, J.; VYROUBAL, P.; Podklady pro výuku SolidWorks VUT : FEKT, 2016 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačové cvičení. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

30 bodů za práci v semestru
70 bodů za zkoušku

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do konstruování s využitím IT, základní pojmy.
2. Základy technické dokumentace 1
3. Základy technické dokumentace 2
4. Technická dokumentace v elektrotechnice
5. „Od prkna k počítači“ – Historie, průřez mezi CAD systémy, ekonomické aspekty.
6. Elektronická definice výrobu EPD a životní cyklus PLM
7. Elektronická správa výrobku – podnikové systémy PDM
8. 3D tisk – aditivní výroba
9. CAM – subtraktivní výroba
10. Kolaborace mezi elektro CAD a mechanical CAD
11. Návrh a konstrukce zařízení s využitím počítačového modelování
12. Návrh a konstrukce zařízení s využitím počítačového modelování + ukázky počítačových simulací
13. Moderní nástroje pro analýzu technických zařízení + ukázky z praxe

Cíle: studenti se seznámí se základy konstruování v systémech CAD. Budou schopni číst a orientovat se v konstrukční výkresové dokumentaci.

Cíl

Studenti se seznámí se základy konstruování v systémech CAD. Budou schopni číst a orientovat se v konstrukční výkresové dokumentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor