Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-KdsPAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je zpracování bakalářské práce na vybrané téma dle stanovených cílu, obsahu, metod a postupu řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semináře k bakalářské práci. Výběr problematiky bakalářské práce a vedoucího bakalářské práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení

Řídí se pokyny vedoucího práce. 

Osnovy výuky

Předmět je konzultován v konzultačních hodinách vedoucího BP. Dílčí výstupy předmětu jsou konzultovány v konzultačních hodinách vedoucího diplomové práce.

Učební cíle

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle stanovených cílu, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základe získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dílčí části bakalářské práce: vymezení problému, stanovení cílu, metod a postupu řešení. Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice.

Základní literatura

ISO norma 690 (CS)
Literatura dle doporučení vedoucího BP. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Diplomový seminář

40 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je konzultován v konzultačních hodinách vedoucího BP. Dílčí výstupy předmětu jsou konzultovány v konzultačních hodinách vedoucího diplomové práce.