Detail předmětu

Moderní digitální bezdrátová komunikace

FEKT-DKC-RE2Ak. rok: 2022/2023

Hlasové technologie.
Úvod do moderních bezdrátových komunikačních systémů.
Teorie radiokomunikačních signálů.
Systémy s rozprostřeným spektrem
Zpracování radiokomunikačních signálů
Mobilní komunikace
Metody a nástroje družicové komunikace
Atmosférické optické spoje

Výsledky učení předmětu

Hlubší znalosti teorie rádiových signálů, systémů s rozprostřeným spektrem, mobilních komunikačních sytémů, družicových systémů a atmosférických družicových spojů.

Prerekvizity

Teorie signálu, teorie rádiové komunikace na magisterské úrovni.

Literatura

K.D. Rao, M.N. Swamy, Digital Signal Processing: Theory and Practice, Springer, Singapore, 2018. (EN)
L. Fa-Long, Ch. Zhang, Signal Processing for 5G: Algorithms and Implementations, John Wiley & Sons, Chichester, 2016. (EN)
B. Boashash, Time-Frequency Signal Analysis and Processing: A Comprehensive Reference, Academic Press, London, 2016. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zkouškou.

Ke zkoušce student vypracuje projekt na zadané téma v rozsahu 5 až 10 stran. Následuje ústní obhajoba projektu, při které student prokáže znalosti zpracovávané problematiky.

 

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Řečový signál a hlasové technologie
2. Teorie radiokomunikačních signálů
3. Množiny signálů s diskrétním časem a se spojitým časem
4. Nadějné metody v rádiové komunikaci
5.-6. Systémy s rozprostřeným spektrem
7. Vytěžování informací z řečových signálů
8.-9. Zpracování radiokomunikačních signálů
10. Dominantní interference v multiuživatelském prosředí
11. Koexistence mobilních systémů a její modelování v programu MATLAB
12. Metody a nástroje družicové komunikace
13. Atmosférické optické spoje

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami a trendy v rádiových komunikacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program DKC-IBE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program DKC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning