Detail předmětu

Fyzika a chemie molekulárních materiálů

FCH-DCO_MEFAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na chemické a fyzikální vlastnosti molekulárních materiálů, které vedou k jejich využití v pokročilých aplikacích, jako jsou např. světlo emitující zařízení (OLED), solární články, polem řízené tranzistory, elektrochemické tranzistory, senzory a biosenzory, fotochromní diody, lasery, nelineární optické zařízení, apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z probíraných oblastí, viz osnova.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni základních vysokoškolských kurzů fyzika pevných látek, fyzikální chemie a obecná a organická chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuálních konzultací. Při současné výuce více studentů jsou konzultace společné a probíhají formou rozpravy nad probíraným tématem. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je uzavřen kolokviem, jehož součástí je přednáška na zadané téma.

Osnovy výuky

Chemická a fyzikální struktura molekulárních materiálů
Elektronová struktura molekulárních materiálů
Fotofyzikální a fotochemické vlastnosti molekulárních materiálů
Elektrické vlastnosti (transport nosičů náboje) molekulárních materiálů
Fyzika a chemie v pokročilých aplikacích molekulárních materiálů:
Světloemitující zařízení (OLED), Solární články, Tranzistory, Elektrochemické tranzistory, Senzory a biosenzory, Fotochromní diody, Lasery, Nelineární optické zařízení, apod.
Metody přípravy a studia součástek pokročilých aplikací z molekulárních materiálů

Učební cíle

Cílem kurzu je rozšířit znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech, procesech a pokročilých aplikacích molekulárních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky nepovinné, účast doporučená.

Základní literatura

T.A. Skotheim a J.R. Reynolds, Conjugated polymers: theory, synthesis, properties, characterization, processing and applications, SRS Press, 2007, ISBN 1-4200-4360-9 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech