Detail předmětu

3D modelování

FAST-5U6Ak. rok: 2022/2023

Souřadné systémy v prostoru jejich nastavení, změna a orientace v nich.
Kreslící a editační příkazy a jejich rozšíření o prostorové možnosti těchto příkazů.
Modelování v prostoru s použitím předdefinovaných objektů a množinových operací s nimi.
Další možnosti tvorby prostorových modelů.
Fotorealistické zobrazení modelu (povrchy, světla, pozadí, stínování, rendering).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

2D modelování v CAD

Literatura

Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu. Computer Press 2002
Novotná H.: AutoCAD II.. Internetové učební texty 2003

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Opakování kreslících a editačních příkazu v 2D.
2. Modelový a výkresový prostor, výřezy, pohledy, 3D Orbit.
3. Úvod do 3D (drátový, plošný a objemový model.
4. UCS, otáčení UCS, plošný model.
5. Plošný model, předdefinované plochy.
6. Objemový model, předdefinovaná tělesa.
7-8. Editační příkazy těles.
9. Úvod do renderování, perspektiva, 3D orbit - řez, kamera.
10. Materiály.
11-12. Světla, scény.
13-14. Generování výstupu, tisk.

Cíl

Tvorba fotorealistického modelu architektonických objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor