Detail předmětu

Bakalářský seminář (S-TZB/ZEP)

FAST-BT052Ak. rok: 2022/2023

Seminář je založen především na individuální práci studenta, který podle pokynů svého vedoucího bakalářské práce řeší samostatně úkoly vedoucí ke zdárnému vypracování bakalářské práce. Obsahem bakalářského semináře je vypracování analýzy problematiky a studií řešení individuálně zadaného tématu ze zvolené specializace zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika nebo elektroinstalace. Vypracování literární rešerše a zprávy jako podkladu ke zpracování bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen provádět samostatnou analýzu zadané problematiky z oblasti techniky prostředí. Získá schopnost experimentálního řešení zadaného problému.

Prerekvizity

Zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia.

Učební cíle

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností při návrhu systémů techniky prostředí. Využití experimentálních metod při řešení problémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání a specifikace seminární práce související s bakalářskou prací Typografické a citační zásady při psaní textů. Vypracování, konzultace a korekce seminární práce. Vypracování zadané části bakalářské práce.