Detail předmětu

3D modelování a vizualizace

FAST-BU093Ak. rok: 2022/2023

Tvorba 3D modelu ve volném modelačním programu.
Základní modelační techniky pro plochy a tělesa.
Materiály, světla a komplexní vizualizace modelu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

Rovinné kreslení v libovolném CAD systému.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení s prostředím programu, opakování kreslení v rovině. Drátový model – křivky v prostoru. Rovinné plochy a orientace v prostoru, souřadné systémy. Modelování ze základních těles, množinové operace. Editace a úpravy objektů v prostoru. Objekty modelované z křivek. Objekty modelované z křivek. Modelování pomocí řídících a editačních bodů. Komplexní model. Vizualizace – materiály. Vizualizace – světla. Prezentace pomocí videa, dokumentace. Samostatná práce na vlastním modelu.