Detail předmětu

Italština pro mírně pokročilé 2

FAST-VYI004Ak. rok: 2022/2023

Gramatika: imprefektum, komparativ,gerundium, podmiňovací způsob, zájmena osobní 3. a 4. pád, passato prossimo x imperfetto
Slovní zásoba: nakupování, oblékání, barvy, televize, hudba.
Reálie: italská móda, italská televize, italský tisk, současná italská hudba

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

Italština pro mírně pokročilé (VYI003)

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Opakování
3.-5. L3- Un tipo interessante
6.-8. L4- Ti va di venire?
9.-11. L5- Buon viaggio!
12.-13. L6- A tavola!