Detail předmětu

Academic Writing

FAST-VYA002Ak. rok: 2021/2022

Obeznámení se s kanonickými částmi odborného článku v mezinárodních časopisech a sbornících (postup IMRAD, apod.).
Jak strukturovat text, členit do ostavců a jak správně citovat, uvádět zdroje.
Nácvik psaní abstraktů a kratších odborných článků.
Jak přesně používat odbornou slovní zásobu a frazeologii.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou obeznámeni s postupem vypracování odborného článku v angličtině a budou aktivně ovládat frekventované fráze používané v odborném anglickém textu.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny na úrovni B1 dle CEFR.


Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty se zásadami anglického odborného textu (cíle, přístupy, styl), strukturou a uváděním zdrojů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor