Detail předmětu

Trvale udržitelná výstavba (ARS)

FAST-NHB069Ak. rok: 2021/2022

Získání teoretických i praktických dovedností z oblasti udržitelné výstavby.
Principy udržitelné výstavby.
Způsoby hodnocení udržitelnosti staveb.
Konstrukční a materiálová řešení pro udržitelnou výstavbu.
Seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení budov.
Obnovitelné zdroje energie.
Bezbariérové užívání staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student bude ovládat koncepci udržitelné výstavby a bude znát zásady
hodnocení životního cyklu stavebního objektu. Student bude schopen
při návrhu stavebního objektu využívat přírodní a recyklované
stavební materiály.

Prerekvizity

znalost návrhu konstrukcí pozemních staveb, pokročilé znalosti z?oblasti stavební tepelné techniky, akustiky, denního osvětlení a technických zařízení budov

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Doporučená literatura, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje.
2. Principy hodnocení životního cyklu (Life-Cycle Assessment).
3. Hodnocení životního cyklu staveb, stavebních materiálů a výrobků, environmentální prohlášení apod.
4. Multikriteriální hodnocení staveb, stavebních materiálů a výrobků. Přehled používaných metodik.
5.–7. Detailní seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení.
8.–9. Obnovitelné stavební materiály a materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí a energie. Přehled, využití ve stavebnictví.
10. Druhotné suroviny v kontextu udržitelné výstavby – demolice vs. dekonstrukce, opakované využití, úplná nebo částečná recyklace, apod. Představení dostupných technologií a postupů.
11.–12. Konstrukční řešení pro udržitelnou výstavbu – zelené střechy a fasády, solární stěny, integrace obnovitelných zdrojů apod.
13. Sociálně-kulturní aspekty udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba z pohledu bezbariérového užívání staveb. Požadavky a ukázky řešení.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. Nedílnou součástí předmětu je problematika energetické náročnosti při procesu výstavby a užívání budov. Posluchači se seznámí s alternativním materiálovým a konstrukčním řešením staveb s využitím recyklovaných stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Doporučená literatura, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje.
2. Principy hodnocení životního cyklu (Life-Cycle Assessment).
3. Hodnocení životního cyklu staveb, stavebních materiálů a výrobků, environmentální prohlášení apod.
4. Multikriteriální hodnocení staveb, stavebních materiálů a výrobků. Přehled používaných metodik.
5.–7. Detailní seznámení s vybranou metodikou pro multikriteriální hodnocení.
8.–9. Obnovitelné stavební materiály a materiály s nízkými hodnotami svázaných emisí a energie. Přehled, využití ve stavebnictví.
10. Druhotné suroviny v kontextu udržitelné výstavby – demolice vs. dekonstrukce, opakované využití, úplná nebo částečná recyklace, apod. Představení dostupných technologií a postupů.
11.–12. Konstrukční řešení pro udržitelnou výstavbu – zelené střechy a fasády, solární stěny, integrace obnovitelných zdrojů apod.
13. Sociálně-kulturní aspekty udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba z pohledu bezbariérového užívání staveb. Požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce
2. Výkaz hmotností zabudovaných stavebních materiálů
3.-5. Výpočet a posouzení Environmentálních kritérií
6.-8. Výpočet a posouzení Sociálních kritérií
9. Výpočet a posouzení kritérií Ekonomika a management
10. Výpočet a posouzení kritérií Lokalita
11. Výsledné hodnocení, stanovení typu certifikátu
12. Závěrečný dokument
13. Zápočet