Detail předmětu

Sběr a zpracování 3D dat

FAST-NEA036Ak. rok: 2021/2022

Určení souřadnic vlícovacích a kontrolních bodů.
Pořízení fotogrammetrických snímků a kalibrace kamery, snímková orientace a tvorba 3D bodového mračna a mesh modelu.
Pořízení laserových skenů, registrace do mračna bodů, obarvení, georeferencování do systému S-JTSK a Bpv.
Tvorba celkového mračna bodů a 3D mesh modelu, optimalizace sítě mesh modelu.
Analýza přesnosti výsledného modelu s prostřednictvím kontrolních bodů a referenčního mračna.
Publikace a předávka výsledků včetně posouzení kvality.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Pokročilá znalost metod geodetického měření a souřadnicových výpočtů. Základní znalost technologie 3D laserového skenování. Základní znalost fotogrammetrických metod a postupů pořizování a zpracování digitálních snímků.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná