Detail předmětu

Metrologie a standardizace

FAST-NEB040Ak. rok: 2021/2022

1) Základy metrologie. Národní metrologický systém ČR, role technických standardů v technické praxi.
2) Metrologická kontrola přesnosti měřidel, ověření, kalibrace, vybrané standardy, legislativa.
3) Geometrická přesnost staveb, vybrané standardy.
4) Procesy kontroly přesnosti, kontrolní měření, vybrané standardy.
5) Vybrané zahraniční technické standardy (ISO, EN, DIN, BS).
6) Jakost, řízení jakosti, soubor standardů ISO 9000 z hlediska zeměměřictví.
7) Standardizace zeměměřických výkonů, smluvní vztahy a cenotvorba.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o metrologických aspektech, které jsou spojeny s geodetickými měřeními. Získá přehled o normách pro obor inženýrské geodézie.

Prerekvizity

Znalosti základů inženýrská geodézie, stavební a průmyslové geodézie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy metrologie. Národní metrologický systém ČR, role technických standardů.
2. Ověřování, kalibrace měřidel, legislativní souvislosti.
3. Metrologická kontrola přesnosti měřidel, vybrané standardy, legislativa – část 1.
4. Metrologická kontrola přesnosti měřidel, vybrané standardy, legislativa – část 2.
5. Geometrická přesnost staveb, vybrané standardy – část 1.
6. Geometrická přesnost staveb, vybrané standardy – část 2.
7. Procesy kontroly přesnosti, kontrolní nebo ověřovací měření, vybrané standardy.
8. Vybrané zahraniční technické standardy (ISO, EN, DIN, BS).
9. Jakost, řízení jakosti, soubor standardů ISO 9000 z hlediska zeměměřictví.
10. Standardizace zeměměřických výkonů, jejich dokumentace a cenotvorba.

Cíl

Rozšířit znalosti studentů o metrologické aspekty, které jsou spojeny s geodetickými měřeními. Přehled čs. norem pro obor inženýrské geodézie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor